A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường sức “đề kháng” cho thanh niên Quân khu 4

Thanh niên trong Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 luôn là lực lượng quan trọng, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. Tỷ lệ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn Quân khu thường xuyên chiếm từ 35-40% quân số.

Ở các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội đủ quân, lực lượng thanh niên chiếm từ 75-80%, trong đó, sĩ quan tuổi thanh niên ở các đơn vị chủ lực chiếm từ 25- 27%. Thanh niên LLVT Quân khu có điểm mạnh cơ bản là được sinh ra và lớn lên trên một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, có ý chí và tinh thần tự lực, tự cường, được tuyển chọn và tình nguyện gia nhập quân đội, có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa khá cao. Vì vậy, khi vào quân đội, ĐVTN đã phát huy được truyền thống quê hương, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, hăng hái học tập, rèn luyện, có chí tiến thủ và ý thức tổ chức kỷ luật tốt; là lực lượng năng động, sáng tạo, nhạy bén trong tiếp thu và nắm bắt cái mới, làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị chiến đấu, có tinh thần đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong tập thể quân nhân và Nhân dân.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4 tích cực vệ sinh làm sạch bờ biển.

 

Tuy nhiên, cũng như tuổi trẻ trong cả nước, thanh niên LLVT Quân khu đang đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn: Sự chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” ngày càng gay gắt, quyết liệt; các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách tác động và giới trẻ, hòng tạo ra một thế hệ trẻ sống theo chủ nghĩa thực dụng, thích ăn chơi, vụ lợi, vị kỷ, sẵn sàng xét lại quá khứ... Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng internet để phát tán tài liệu có nội dung xấu, ấn phẩm văn hóa đồi trụy, bịa đặt, đưa nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân và tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận, thực hiện mục đích từng bước “chuyển hóa” thanh niên. Đặc biệt, các thế lực thù địch, phản động khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội và hướng luồng dư luận vào những vụ việc này để kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn với cái mà họ gọi là “thảm trạng của đất nước”.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Sư đoàn 968 tích cực giúp đỡ Nhân dân xây dựng nông thôn mới.

 

Với địa bàn đóng quân rộng, trải dài trên 6 tỉnh, có nhiều nơi nhạy cảm, phức tạp, trong khi đó, từ năm 2016 trở đi, thực hiện tuyển quân huấn luyện một đợt, tập trung ở các đơn vị bộ đội chủ lực, địa phương. Để tăng cường công tác giáo dục nhận thức, quản lý tư tưởng kỷ luật, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận biết rõ về nội dung, hình thức, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao sức “đề kháng” không bị lôi kéo, mua chuộc, mất cảnh giác cho thanh niên, đòi hỏi cơ quan chính trị, Ban chấp hành đoàn các cấp cần tăng cường giáo dục, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới mọi cán bộ, ĐVTN. Trước hết, cần không ngừng tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ. Các cấp bộ đoàn thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của quân đội, đơn vị. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về phương thức giáo dục đối với thanh niên, gắn lý luận với thực tiễn.

Đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 4 tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2022.

 

Để giúp thanh niên nhận diện được âm mưu của các thế lực thù địch, ngoài việc trang bị lý luận chính trị để có khả năng phản bác lại những quan điểm sai trái thì cần tạo môi trường thuận lợi để thanh niên được phát triển và cống hiến. Cùng với tạo cơ hội để thanh niên được học tập, được làm việc, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên. Bởi chỉ có tổ chức đoàn mới tạo ra môi trường phù hợp để đoàn viên, thanh niên thi đua lao động, sáng tạo và cống hiến. Giáo dục lòng yêu nước, chống lối sống thực dụng; luôn có ý thức kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, giữ vững thuần phong mĩ tục của dân tộc; đấu tranh chống lối sống ích kỉ, coi thường kỉ cương phép nước, luận thường đạo lí; nâng cao nhận thức và định hướng hành động của thanh niên trong đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội.

Để nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên LLVT Quân khu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp tập trung làm tốt công tác giáo dục về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, của LLVT Quân khu, cơ quan, đơn vị. Giáo dục pháp luật và ý thức công dân, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tuân thủ nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên.

 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể các cấp. Trong đó, ý thức tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần được coi trọng. Chỉ có như vậy, thế hệ trẻ mới có thể chống lại các luận điệu xuyên tạc, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xứng đáng là lực lượng kế cận, là những người chủ tương lai, quyết định đến vận mệnh của đất nước.

                                                                                    Bài, ảnh:  CƯƠNG LĨNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội