Thứ năm, 07/12/2023 - 16:34
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Cán bộ nêu gương để chiến sĩ trưởng thành
Với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đóng quân trên địa bàn khí hậu khắc nghiệt, song với lòng ...