A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; về phía điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì.

 

 

Toàn cảnh điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

         Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả 1 năm triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Theo đó, sau khi có Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Kết luận, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn chất lượng việc học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện hiệu quả, thắng lợi Đại hội VIII của Đảng. Qua 1 năm thực hiện, bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Báo cáo nêu lên 4 điểm nhấn rõ nét trong kết quả đạt được qua 1 năm thực hiện, đó là:

Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị. Góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đẩu của các tể chức đàng, chất lượng đàng viên.

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Nổi bật là việc giải quyết việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với phục hồi, phát triển kinh tế, góp phần khắc phục hậu quả đại dịch, ổn định tình hình an ninh, chính trị vả thúc đẩy phát triền kinh tể xã hội, tạo đà hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đàng lần thứ XIII đề ra trong thời gian tiếp theo.

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Sức sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, các địa phương, ban ngành đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QD/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm tạo sự chuyên biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân. Nhiều mô hình hay, các làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hỉnh phòng, chống dịch COVID-19 đã xuất hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 gắn vởi thực hiện với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QD/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII, có tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đàng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Những kết quà đạt được là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; sự chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu của Đảng trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, triển khai Kết luận số 01, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy việc tổ chức, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một năm qua thật sự hiệu quả, tạo bước đi cần thiết cho việc tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu của Kết luận 01 đạt mục tiêu đề ra.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tham luận của các địa phương, đơn vị nêu lên những kết quả, bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Kết luận 01 trong năm qua, những kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới, làm cơ sở để Ban Tuyên Giáo Trung ương, các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện thực hiện Kết luận trong thời gian tới.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội