A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Làm tốt công tác đối ngoại quân sự quốc phòng trong giai đoạn mới

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 28/6/1968, Sư đoàn 968, Quân khu 4 được thành lập theo Quyết định số 98/QĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu. Trải qua 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, sự thương yêu đùm bọc của đồng bào các bộ tộc và Nhân dân Lào, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 đã phát huy tốt bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng và truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu, luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng Sư đoàn ngày một trưởng thành, vững mạnh.

Bộ trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Lào tham dự giao lưu quân sự Việt Nam - Lào.

 

Với đặc thù là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; quản lý, huấn luyện dự bị động viên trên địa bàn 3 tỉnh phía Nam Quân khu 4. Nhiệm vụ mới đặt ra yêu cầu mới, Sư đoàn luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân các tỉnh trên địa bàn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; đồng thời tham gia có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng giáo; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, địa bàn an toàn làm chủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển.

Trong chiến đấu, Sư đoàn lập được nhiều chiến công xuất sắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Đặc biệt là 17 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp Nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã nêu cao tinh thần quốc tế cao cả, coi sự nghiệp cách mạng của bạn như sự nghiệp của mình, không ngại khó khăn gian khổ, hy sinh, kề vai sát cánh với quân và dân Trung - Hạ Lào, đồng cam cộng khổ, “Hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, chiến đấu, công tác được “Bạn tin, dân mến, quân thù khiếp sợ”, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng Lào trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 quân đội Việt Nam - Lào ngày càng bền vững.

Hội nghị thường niên giữa Sư đoàn 968, Quân khu 4 và Sư đoàn 4, Quân đội Nhân dân Lào.

 

Trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 03/5/2007, tại tỉnh Quảng Trị, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sư đoàn 968 và Sư đoàn 4, Quân đội Nhân dân Lào đã tổ chức Lễ ký kết kết nghĩa, đánh dấu mốc son trong mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 đơn vị. Từ đó đến nay, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn phát huy truyền thống tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong công tác đối ngoại quân sự quốc phòng, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Giúp Nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình, 5 năm (từ 2017 - đến nay) Sư đoàn 968 đã triển khai nhiều hoạt động và việc làm thiết thực giúp Sư đoàn 4, Quân đội Nhân dân Lào. Trong đó nổi bật là việc tham mưu cho đơn vị Bạn tăng cường công tác nắm, quản lý địa bàn; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh; triển khai hiệu quả các dự án viện trợ của Việt Nam, trong đó có xây dựng công trình thao trường huấn luyện tổng hợp đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật cao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu các đơn vị của Bạn; tổ chức hơn 10 lượt huấn luyện, bi dưỡng tập huấn cho cán bộ Sư đoàn 4. Cùng với đó, nhân dịp các ngày lễ, tết cổ truyền Bunpymay hàng năm, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã gửi thư chúc mừng đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị Bạn bằng những tình cảm tốt đẹp nhất; hàng năm tổ chức hội nghị thường niên để trao đổi, ký kết các hoạt động, qua góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia. Đặc biệt, trước tình hình đại dịch Covid-19 trong những năm vừa qua, Sư đoàn 968 đã hỗ trợ trang, thiết bị, vật tư y tế, động viên, giúp đỡ đơn vị Bạn trong phòng, chống dịch bệnh.

Với những thành tích và những chiến công đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn và nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước, Quân đội, Quân khu tặng nhiều phần thưởng cao quý: Sư đoàn và 15 tập thể, 6 cá nhân được Nhà nước phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”. Đặc biệt Sư đoàn, 3 trung đoàn được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân lào tặng Huân chương Ít-xa-la và Huân chương chiến công hạng Nhất. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân chương Tự do và kỷ niệm chương của Nhà nước Lào.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 4, Quân đội Nhân dân Lào và Sư đoàn 968 ký kết phối hợp hoạt động.

 

Hiện nay, tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, vấn đề lãnh thổ, biên giới, biển, đảo; cạnh tranh kinh tế, thương mại, công nghệ giữa các nước diễn ra ngày càng quyết liệt. Các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng mạng xã hội đẩy mạnh hoạt động “Diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn mới; dịch Covid-19 kéo dài, mở rộng, phức tạp, khó lường,… tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao đối với công tác đối ngoại quốc phòng. Để tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại quân sự quốc phòng lên tầm cao mới, Sư đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân đội về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo hướng: Độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Bám sát chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn Sư đoàn đóng quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa công tác đối ngoại quốc phòng bằng các chủ trương, giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn, trên từng mặt công tác và chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ của 2 đơn vị. Triển khai chương trình hợp tác với Lào năm 2021 theo Chỉ thị số 03/CT-BQP, ngày 14/01/2021 của Bộ Quốc phòng. Trong đó, coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lâu dài; không ngừng củng cố và nâng cao sự tin cậy; tăng mặt đồng thuận, giảm điểm bất đồng; tránh bị lợi dụng gây bất lợi cho quốc phòng, an ninh; xử lý thận trọng, chặt chẽ, hài hòa các yếu tố phát sinh; bảo đảm tốt cho hoạt động đối ngoại,… góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác với Bạn trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Sư đoàn.

Sư đoàn 968 hỗ trợ vật tư y tế cho Sư đoàn 4 phòng, chống dịch Covid-19.

 

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thông tin, đối ngoại quốc phòng. Nội dung tuyên truyền toàn diện trên các mặt, song chú trọng làm rõ mối quan hệ hợp tác giữa Sư đoàn 968 với Sư đoàn 4, Quân đội Nhân dân Lào, hình ảnh hoạt động của hai đơn vị.

Ba là, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn ngừa các hoạt động lợi dụng đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế để cài cắm, móc nối, hoạt động gián điệp; bảo đảm tốt, an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong các Hội nghị thường niên hàng năm.

Đại tá NGUYỄN THANH HÙNG

Chính ủy Sư đoàn 968, Quân khu 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội