A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, học tập một số nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 7/7/2022, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tiếp, trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

 

 

Toàn cảnh điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên BCHTW Đảng, Tư lệnh Quân khu cùng đại biểu thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu dự Hội nghị.

 

 Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung các bài viết, bài phát biểu có ý nghĩa về cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn; luận giải đúng, đi thẳng vào vấn đề căn bản, phức tạp, cấp thiết nhất với dẫn chứng sinh động, lập luận chặt chẽ, thuyết phục từ thực tiễn; tính khoa học sâu sắc, làm sáng rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Đại biểu thủ trưởng các cơ quan, phòng Quân khu dự Hội nghị.

 

Với cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, ngôn ngữ diễn đạt gần gũi, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Do vậy, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư đều có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng...

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

 Hội nghị phổ biến, học tập là bước quan trọng triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng làm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân đội nói chung, Quân khu 4 nói riêng nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn của nước ta; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội