Thứ hai, 26/02/2024 - 08:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Sư đoàn 968 sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

Chiều ngày 26/5/2022, Đảng ủy Sư đoàn 968 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184 ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với biểu dương, tôn vinh chi bộ, bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Đại tá Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu và Đại tá Đỗ Khắc Toàn, Trưởng Phòng Tổ chức Quân khu.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn và cơ quan dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Sư đoàn 968 đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, nổi bật là: Đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và các giải pháp chủ yếu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”; có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Trong đó, đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 281 của Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn; đưa nội dung Chỉ thị vào nghị quyết nhiệm kỳ, hằng năm và thường kỳ; đồng thời lấy kết quả xây dựng chi bộ ‘3 tốt, 3 không” thành một tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Xây dựng được nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo mang lại hiệu quả như: Tổ chức dâng hương, dâng hoa, báo công tại nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích lịch sử, Khu tưởng niệm...;  thực hiện “Mỗi ngày kể một câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Học Bác mỗi ngày”, “Nêu gương sáng mỗi ngày”; “Mỗi ngày học một điều luật”; “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, trách nhiệm cao”… góp phần hiệu quả trong giáo dục nâng cao nhận thức về truyền thống, pháp luật, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng...

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968 chủ trì và kết luận Hội nghị.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu cơ quan Quân khu dự Hội nghị.

 

Quá trình triển khai thực hiện đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng. Kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu đúng quy định, triển khai thực hiện chặt chẽ; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; chỉ đạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kết hợp thi bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận đạt kết quả tốt.

Thường xuyên coi trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động nắm, phát hiện, đánh giá, dự báo chính xác tình hình tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa chi bộ, cấp ủy nơi cư trú, gia đình, các mối quan hệ để quản lý, không để bị động bất ngờ. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng được tiến hành nghiêm túc, kịp thời xem xét, xử lý những đảng viên vi phạm kỷ luật.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. 
Đại tá Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu và Đại tá Đỗ Khắc Toàn, Trưởng Phòng Tổ chức Quân khu dự Hội nghị.

 

Từ những cách làm trên đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Sư đoàn lên một bước mới; chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các cấp được nâng lên; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; tính đấu tranh phê và tự phê bình trong sinh hoạt được phát huy; đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ đã phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu; tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ đảng viên có sự chuyển biến tiến bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Năm 2017, 2019 và 2021 không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ, Đảng bộ Sư đoàn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2017, Sư đoàn được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2019, được tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng; năm 2021, được tặng Cờ thi đua Quân khu. Có nhiều chi bộ, bí thư chi bộ, đảng viên liên tục nhiều năm liền hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng.

Thượng tá Lê Chiến Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tá Lê Khắc Ngọc Anh, Chính ủy Trung đoàn 19 phát biểu tại Hội nghị.
Ý kiến phát biểu tại Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Thanh nhấn mạnh về thời gian, hoàn cảnh ra đời và nội dung cốt lõi, vị trí, vai trò, tầm quan trọng Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu đối với công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cập những khó khăn, tác động, ảnh hưởng đến thực hiện Chỉ thị ở các cơ quan, đơn vị. Đồng chí biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 184 của Đảng ủy Sư đoàn. Nổi bật là đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động ở các cấp, đề ra nhiều biện pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 968 lưu ý quán triệt, thực hiện tốt 5 vấn đề trọng tâm:

Một là, cần tiếp tục giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, nội dung, sự cần thiết của việc thực hiện Chỉ thị về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”; đưa việc xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Hai là, trên cơ sở kết quả đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ Sư đoàn cần không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị và các nghị quyết, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng sát với yêu cầu nhiệm vụ của Sư đoàn.

Ba là, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên các cấp về kỹ năng hoạt động CTĐ, CTCT; phương pháp, tác phong công tác, giáo dục, thuyết phục đảng viên, quần chúng. 

Bốn là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trước quần chúng. 

Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, khuyết điểm, kiên quyết xử lý các sai phạm…

 

 

Đoàn đại biểu dự Hội nghị báo công tại Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (Ảnh Thanh Hải).
Đoàn đại biểu dự Hội nghị dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị (Ảnh Thanh Hải).

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn đã khen thưởng cho 05 tập thể, 01 bí thư chi bộ và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Trước đó, Đảng ủy Sư đoàn đã tổ chức cho các đại biểu dự Hội nghị dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

 
 
 
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.
 
Đại biểu dự Hội nghị.

 

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

 

* Danh sách các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu:

- Về tập thể: Chi bộ Tiểu đoàn 18; Chi bộ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 19); Chi bộ Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 176); Chi bộ Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 9); Chi bộ Tổ chức – Bảo vệ - Kiểm tra (Phòng Chính trị).

- Bí thư chi bộ: Trung tá Phạm Thanh Hải, Chi bộ Tổ chức - Bảo vệ - Kiểm tra (Phòng Chính trị).

- Về đảng viên: Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Chính ủy Sư đoàn; Thượng tá Nguyễn Chính Triều, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn; Đại úy Đỗ Bá Tùng, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8; Đại úy Lê Văn Trọng, Trợ lý Tác huấn, Ban Tham mưu; Thượng úy Nguyễn Văn Thành, Trợ lý Tác huấn, Ban Tham mưu; Thượng úy Lê Tuấn Anh, Đại đội trưởng Đai đội 14; Đại úy Nguyễn Kim Chương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6; Đại úy Hồ Như Song, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5; Thượng úy Phạm Văn Cường, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 4; Trung úy Võ Huy Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 17; Đại úy Lê Văn Tân, Trợ lý Pháo binh; Thượng úy QNCN Trần Đình Vinh, Nhân viên Tài chính, Ban Tham mưu; Thượng úy Nguyễn Thành Nhơn, Đại đội trưởng Đại đội 12, Tiểu đoàn 6; Thượng úy QNCN Nguyễn Trọng Luật, Nhân viên Quân khí Tiểu đoàn 6 của Trung đoàn 19; Thượng úy Võ Thành Chung, Trưởng ban Quân khí, Phòng Kỹ thuật và Trung úy QNCN Ma Văn Huy, Thợ sửa ô tô, Tiểu đoàn 25.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội