A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324: Tổ chức thành công diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp năm 2021

Từ ngày 5 đến ngày 9/12/2021, Sư đoàn 324 đã tổ chức thành công diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có 1 phần thực binh bắn đạn thật năm 2021. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; thủ trưởng Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật Quân khu 4 theo dõi, chỉ đạo diễn tập.

Trong quá trình diễn tập, Sư đoàn 324 đã chỉ đạo Trung đoàn 335 diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có thực binh bắn đạn hơi, thuốc nổ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Dự và phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị tham gia cuộc diễn tập. Trong đó nhấn mạnh, Sư đoàn 324 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Trung đoàn 335 chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện của Bộ Tư lệnh Quân khu; tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị về thao trường đúng, đủ các hạng mục theo quy định của Bộ Quốc phòng; thứ tự, hành động, tác phong, khẩu khí của người chỉ huy rõ ràng, điều hành nhịp nhàng, thứ tự các bước chặt chẽ, nhuần nhuyễn trong các tình huống sát với thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị từ khi chuẩn bị đến kết thúc trận đánh; các bộ phận chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường trong suốt quá trình diễn tập; xây dựng được không khí, tinh thần quyết tâm, bản lĩnh cao của cán bộ, chiến sĩ khi bước vào thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu theo dõi, chỉ đạo diễn tập.

 

 

 

 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.

 

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ còn lại trong năm 2021, Tư lệnh Quân khu yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 và các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt, rà soát và hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2021. Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và tổ chức cho Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335 thực binh bắn đạn thật phải an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tổ chức điều hành chỉ huy, hiệp đồng các lực lượng trong diễn tập chặt chẽ, xử lý tốt các tình huống trong diễn tập; 100% cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường; không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của sư đoàn, góp phần vào thành tích chung của lực lượng vũ trang Quân khu.

Làm tốt công tác sơ, tổng kết nhiệm vụ năm 2021, xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022; giải quyết tốt các chế độ chính sách cho Hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ và chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2022 chặt chẽ, an toàn. Chuẩn bị tốt kế hoạch SSCĐ, bảo đảm an toàn ngày lễ 22/12, các ngày lễ, Tết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập nhanh chóng tổ chức hành quân về đơn vị chặt chẽ, an toàn; giải quyết tốt công tác dân vận; tiến hành tổng hợp báo cáo các nội dung theo đúng quy định.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên khi bước vào diễn tập với Đề mục “Sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự địa hình trung du”, cuộc diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh bắn đạn thật của Sư đoàn 324 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật. Đây là cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn cả về người, vũ khí trang bị với sự tham gia của các lực lượng tăng thiết giáp, pháo binh, thông tin của Quân khu tăng cường, phối thuộc. Đơn vị đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các hình thức kỹ, chiến thuật và xử trí tình huống đúng nguyên tắc, sát với thực tế chiến đấu ở 3 giai đoạn diễn tập đó là: Giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Các đại biểu tham quan thực binh bắn đạn thật.

 

Xe tăng dẫn dắt bộ binh vượt qua cửa mở.

 

Hỏa lực SPG-9 nổ sung tiêu diệt các mục tiêu.

Quá trình diễn tập, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị diễn tập năm 2021 của Tư lệnh Quân khu và các kế hoạch, hướng dẫn của các cơ quan Quân khu; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập theo đúng ý định, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trước khi bước vào diễn tập. Chủ động liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, bảo đảm an toàn mọi mặt để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch.

Tiến hành điều chỉnh tổ chức biên chế đảm bảo đủ quân số cho các khung tập, tổ chức bồi dưỡng một số nội dung về công tác Tham mưu tác chiến, nguyên tắc một số hình thức chiến thuật cấp Sư đoàn, Trung đoàn bộ binh và nội dung liên quan các ngành, binh chủng. Khảo sát, xác định khu vực diễn tập ngoài thực địa đúng ý định của Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu; khắc phục điều kiện khó khăn về thời tiết, chuẩn bị tốt thao trường cho bắn đạn thật; phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tổ chức luyện tập thuần thục phương án thực binh, bắn chiến đấu. Triển khai hệ thống thông tin kịp thời, bảo đảm liên lạc thông suốt. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất hậu cần cho các lực lượng tham gia diễn tập; làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, vũ khí, trang bị, phương tiện, xây dựng công sự, trận địa và hệ thống hầm, hào phù hợp với nguyên tắc chiến thuật.

  Trong thực binh bắn đạn thật, các phân đội chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, các lực lượng triển khai tiến công, tổ chức hỏa lực chế áp, thực hành xung phong nổ súng tiêu diệt các mục tiêu đúng thời cơ; hành động của người chỉ huy rõ ràng, dứt khoát; đội hình chiến đấu phù hợp, đúng nguyên tắc; yếu lĩnh, động tác của người chỉ huy và từng chiến sĩ thuần thục, nên mục tiêu giả định đều bị tiêu diệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận đánh giá cao. Thông qua diễn tập nhằm huấn luyện cho chỉ huy cơ quan trung, sư đoàn và đơn vị thực binh vận dụng linh hoạt nguyên tắc, lý luận, hình thức chiến thuật và phương pháp công tác tham mưu tác chiến; nâng cao trình độ tổ chức hiệp đồng tác chiến của chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp. Kết quả diễn tập là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, trình độ năng lực chỉ huy các cơ quan, đơn vị năm 2021 và những năm tiếp theo.

Ngay sau khi diễn tập CH-CQ của Sư đoàn 324 kết thúc, Ban Chỉ đạo diễn tập của Quân khu đã tổ chức nhận xét để làm cơ sở cho cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, rút kinh nghiệm cho các lần diễn tập tiếp theo đạt kết quả tốt.

Một số hình ảnh của cuộc diễn tập:

Các bộ phận ra khu vực trú quân.

 

Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết chuyển trạng thái SSCĐ ở khu sơ tán.

 

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu (người thứ 2 từ phải sang) theo dõi cơ quan sư đoàn xử lý tình huống trên bản đồ.

 

Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết chiến đấu trên sa bàn.

 

Pháo lựu 122 mm cơ động chiếm lĩnh trận địa.

 

Xe tăng thực hành vượt sông.

 

 

 

Bộ binh chiếm lĩnh trận địa tiêu diệt các mục tiêu đầu cầu.

 

 

 

Bảo đảm thông tin trong các tình huống diễn tập.

 

 

 

Xe tăng dẫn dắt bộ binh thực hành xung phong đánh chiếm các mục tiêu.

 

 

 

Vận chuyển thương binh về tuyến sau.

 

 

 

 

 

 

 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập. 

 

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng -Thiết giáp 206 tham gia diễn tập.

 

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu nhận xét, rút kinh nghiệm cuộc diễn tập.

 

Các đại biểu tham gia rút kinh nghiệm diễn tập.

 

 

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG - HỮU TÂN - MẠNH HÙNG

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội