A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4: Sơ kết các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 4 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 732-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị 402-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 4 về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Những năm qua, Đảng bộ Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4 và các Chi ủy, chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 732 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị 402 của Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 4 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu. Đảng bộ và các chi bộ đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Các chi ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cấp ủy, chi bộ và hoạt động của các tổ chức quần chúng. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, quần chúng; phát huy tốt dân chủ, đoàn kết nội bộ; 100% đảng viên, quần chúng không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với các hoạt động thi đua của ngành Kiểm sát.

Tại buổi sơ kết, Đảng ủy Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu thống nhất, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó trọng tâm là gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, Khóa XIII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 732 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị 402 của Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu và việc đăng ký, đánh giá kết quả làm theo Bác của tập thể, cá nhân. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, có phương pháp động viên, khen thưởng phù hợp nhằm tạo động lực cho việc thực hiện đảm bảo xuyên suốt và lan toả mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: TRẦN KIM TUYẾN


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội