A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng đạo đức trong Đảng thành tấm gương văn hóa trong xã hội

Để lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo đức trong xã hội thì trước hết, phải xây dựng và thực hành văn hoá trong Đảng về đạo đức.

 

Tại Đại hội XIII của Đảng, một lần nữa Đảng ta khẳng định "Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững"; lấy con người là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước.

Đảng cũng đề ra chủ trương xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức với nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới; trong đó, nhấn mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống các biểu hiện tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng.

Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn chú trọng và thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng Đảng về đạo đức, mà trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thế nhưng, bên cạnh kết quả đã đạt được, tình trạng suy thoái, tiêu cực trong nội bộ vẫn chưa được đẩy lùi một cách đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng, đẩy mạnh thực thi văn hóa trong Đảng, chăm lo xây dựng Đảng về đạo đức, gắn quyết tâm này với đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi những thứ phi đạo đức, phản văn hóa một cách chủ động và tích cực là chủ trương đúng đắn và cần kíp.

Sự lành mạnh của đời sống đạo đức xã hội phụ thuộc rất lớn vào sự nêu gương của người lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do vậy, với sứ mệnh là Đảng cầm quyền và là Đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng phải thực sự phải nêu gương trong thực hành đạo đức, để đạo đức trong Đảng luôn là tấm gương đạo đức cho xã hội.

PHÓNG VIÊN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội