A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vững tin vượt khó và bứt phá

Hôm qua (8/7/2021), Hội nghị Trung ương (HNTƯ) lần thứ ba tiến hành phiên bế mạc sớm hơn dự kiến một ngày. Đây là thành công tốt đẹp tiếp nối thành công của Đại hội XIII của Đảng và các kỳ hội nghị Trung ương vừa qua. Thành công của hội nghị tiếp tục củng cố niềm tin kỳ vọng; gợi mở cho toàn Đảng, toàn dân cách nhìn mới, đầy đủ hơn về chặng đường kế tiếp để vượt qua mọi khó khăn, thử thách và bứt phá đi lên trong điều kiện mới.

HNTƯ lần thứ ba có vị trí hết sức quan trọng, được xem là hội nghị "đặt nền móng" cho các hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) khóa XIII. Sở dĩ như vậy là vì Trung ương phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm tập trung bàn thảo, ban hành thành công Quy chế làm việc của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khóa XIII. Đây là việc làm cần thiết ngay đầu nhiệm kỳ mỗi khóa sau đại hội Đảng, nhằm cụ thể hóa Điều lệ Đảng; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo Đảng; bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Với ý nghĩa đó, HNTƯ đã xác định quy định cụ thể, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn; bảo đảm phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư;... đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đổi mới, cải tiến chế độ, lề lối làm việc, phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo của Đảng,... Đây là những cơ sở quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng, tăng cường sức mạnh, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

HNTƯ lần này cũng dành nhiều thời gian, tâm huyết tập trung thảo luận, quyết nghị các vấn đề liên quan đến yếu tố tạo nên sức mạnh cho Đảng-đó là kỷ luật của Đảng. Trung ương không chỉ quyết định các hình thức kỷ luật xứng đáng, nghiêm khắc đối với những đảng viên cụ thể, mà tập trung góp ý, hoàn thiện Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII. Để làm được điều đó, Trung ương đã nghiên cứu kỹ và có ý kiến, góp ý vào dự thảo các quy định về những nội dung mà qua thực tiễn thi hành kỷ luật còn có vướng mắc, bất cập, nhất là các vấn đề cụ thể phát sinh từ thực tiễn. Công việc này được xem như việc lắp đặt những viên gạch móng cho công trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng sắp tới; là căn cứ bất biến giúp thanh lọc, loại bỏ “sâu mọt” trong chính hàng ngũ của Đảng, giúp Đảng ta ngày càng mạnh hơn, trong sáng thêm. Cùng với đó, HNTƯ lần thứ ba cũng đã hoàn thành một phần việc đặc biệt hệ trọng, là tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sắp tới. Phần việc này được Trung ương tiến hành sâu kỹ với thái độ nghiêm túc, đề cao trách nhiệm chính trị của từng đống chí ủy viên Trung ương Đảng, trên cơ sở kế thừa kết quả công tác nhân sự được quyết nghị tại HNTƯ lần thứ hai khóa XIII.

Cần thấy rằng, HNTƯ lần này diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát phức tạp ở nhiều địa phương. Vấn đề được Trung ương đặt ra trước mắt là tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chung sức đồng lòng, vừa chủ động, tích cực phòng, chống dịch; vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), cán đích các mục tiêu năm 2021, tạo đà cho bước bứt phá đổi mới. Trên tinh thần đó, Trung ương thảo luận sâu sắc, toàn diện các nội dung của Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030). Đây là những kế hoạch hết sức quan trọng, rộng lớn, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH do Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, thành công của HNTƯ lần thứ ba đã tạo động lực và quyết tâm mới trong điều kiện đất nước đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Theo đó, dù đã gặt hái được một số thành quả trên nhiều lĩnh vực và Việt Nam được bạn bè quốc tế ca ngợi, đánh giá cao bởi thành công trong phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19... thế nhưng, 6 tháng đầu năm 2021, KT-XH đất nước vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra; dịch bệnh có thể còn tiếp tục kéo dài, thậm chí nguy hiểm, lan rộng nhanh hơn. Bởi thế, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nhất định không được thỏa mãn dừng lại, mà cấp thiết triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp của Trung ương với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận của HNTƯ và các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Trong lĩnh vực kinh tế, các cấp cần tập trung quán triệt, tạo sự thống nhất cao về những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, một số chỉ tiêu cơ bản; đặc biệt là các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể, sát hợp với thực tế, có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm thực hiện thành công các kế hoạch KT-XH 5 năm, 10 năm.

Với truyền thống vẻ vang, trách nhiệm chính trị cao cả, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng nói chung và Đảng bộ Quân đội nguyện mang hết tài năng, trí tuệ, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, kết luận của HNTƯ lần thứ ba, khóa XIII; ra sức giữ vững môi trường hòa bình, điều kiện an toàn để đất nước phát triển; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; góp phần tích cực và quan trọng vào cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19... Đó chính là cách mà Quân đội nhân dân Việt Nam sớm đưa nghị quyết, kết luận của Trung ương vào cuộc sống.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội