A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên Quân đội kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài 3: Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh

Thông tin đủ để nhận thức đúng, tạo nên một khối đoàn kết thống nhất trong hành động là làm cho “mỗi đoàn viên thanh niên Quân đội trở thành một chiến sĩ” trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi Đoàn cơ sở là một “bức tường thành vững chắc” giành thế chủ động, làm lộ diện âm mưu, thủ đoạn, kịp thời “vô hiệu hóa” nhanh, gọn, hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa.

- Bài 1: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"

- Bài 2: Những “vở kịch” đen tối

 

Nhận thức đúng, thông tin đủ

Thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”... Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt. Chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; phát huy tốt vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên; các chế độ kiểm tra, nắm tình hình, gặp gỡ, đối thoại với thanh niên được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn quân.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trò chuyện với các sĩ quan trẻ tại buổi Tọa đàm Sĩ quan trẻ với chủ đề “Bồi đắp lòng trung hiếu, tinh thần luôn tiên phong, nuôi khát vọng cống hiến”, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

 

Theo đó, nhiều đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên được tổ chức bài bản, chặt chẽ từ cấp cơ sở đến toàn quân với chủ đề có tính giáo dục cao, khơi dậy lòng yêu nước, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tập hợp đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn địa phương tham gia, tiêu biểu như các đợt sinh hoạt chính trị: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, Chương trình “Hành quân về nguồn”, “Xuân biên cương - Tết hải đảo”, “Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Tập trung giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; coi trọng giáo dục, rèn luyện các giá trị đạo đức, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống của cán bộ, đoàn viên thanh niên; cung cấp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên đầy đủ thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình hành động của Đoàn với nhiều hình thức giáo dục triển khai sáng tạo như tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ, sân khấu hoá, các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin... tạo động lực cổ vũ tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ mới, đột xuất, quan trọng, khâu yếu, việc khó của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác giáo dục cho tuổi trẻ thông qua Hội thi "Tuổi trẻ với pháp luật" ở Đoàn cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4.

 

Giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động nắm, quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên Quân đội chính là giúp thanh niên Quân đội quyết định việc nhận thức xã hội của mình, biết chọn lọc những thông tin tốt đẹp và loại bỏ những thông tin xấu độc, có hại cho mình, cho đất nước, từ đó tự tin trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, điều lệnh của Quân đội, tham gia xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Hành động nhanh, kết nối mạnh

Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, những thông tin tích cực được đoàn cơ sở các cấp trong toàn quân tăng cường lan tỏa, tập trung chủ yếu trên các kênh phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Từ mạng lưới với hàng nghìn fanpage, trang, nhóm facebook, zalo đã lan tỏa đến được hàng triệu đoàn viên thanh niên Quân đội ưu tú. Biết bao gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng được vinh danh hằng năm để tuổi trẻ Quân đội học tập và noi theo. Hàng ngàn cách làm hay, sáng tạo từ đoàn cơ sở các cấp trong Quân đội cùng hàng trăm công trình được thực hiện... là minh chứng sinh động cho cái đẹp, cái tốt vẫn là nét chủ đạo trong lối sống của giới trẻ. Đó cũng chính là lời phủ định đanh thép trước những luận điệu xuyên tạc về lối sống lệch lạc, tha hóa, đang bao trùm lên giới trẻ mà các phần tử xấu trắng trợn bôi đen.

Fanpage “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4” thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên trong và ngoài Quân đội theo dõi.

 

Đi cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Việc duy trì hiệu quả hoạt động của hàng nghìn câu lạc bộ lý luận trẻ, hay tọa đàm sĩ quan trẻ ở đoàn cơ sở các cấp trong những năm qua là một “đòn bẩy” nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên Quân đội. Hàng trăm mô hình, công trình thanh niên được xây dựng, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Các mô hình “Tháng, tuần điều lệnh”, “Tự giác, tự quản, tự rèn”, “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần học một điều luật”, “Chi đoàn không có thanh niên đào, bỏ ngũ”,... giúp thanh niên Quân đội nâng cao ý thức tự giác rèn luyện kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong giáo dục, rèn luyện, góp phần tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cơ quan, đơn vị.

Tăng cường giáo dục cho thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.

 

Công tác giáo dục của Đoàn được đổi mới theo hướng mở rộng tính dân chủ, công khai, chân thực, cởi mở với tinh thần phê bình và tự phê bình trong mọi hoạt động, sinh hoạt của Đoàn. Góp phần nâng cao tính chủ động, sáng tạo của từng đoàn viên thanh niên, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục, làm cho nội dung và phương pháp giáo dục của Đoàn đáp ứng với yêu cầu đổi mới tư duy của Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng gần gũi với thanh niên, thực sự xuất phát từ cuộc sống của thanh niên, vì thanh niên và của thanh niên, là thước đo tinh thần gắn kết thanh niên cùng lý tưởng và mục tiêu xích lại gần nhau hơn, tạo nên một mối đoàn kết không thể tách rời, gỡ bỏ.

“Đoàn mạnh, hội rộng” - Yếu tố then chốt chống lại kẻ thù

Được xác định là khâu đột phá trong giai đoạn 2017 - 2022, việc đổi mới phương pháp tác phong công tác, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên được cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc. Hàng năm, chỉ đạo và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội theo phân cấp; đổi mới nội dung, phương pháp, kết hợp bồi dưỡng tập trung và thông qua hoạt động thực tiễn bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức đoàn được tiến hành thường xuyên, nền nếp, chế độ sinh hoạt đoàn được duy trì nghiêm túc; nội dung, hình thức sinh hoạt, hoạt động có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng thanh niên. Mô hình “Chi đoàn mạnh” được nhân rộng, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng, thực hiện chương trình hoạt động, kế hoạch công tác, đảm bảo cụ thể, thiết thực. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, mỗi đoàn viên thanh niên Quân đội tích cực góp ý cho cán bộ, đảng viên và công tác lãnh đạo của Đảng theo quy định và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đăng ký phấn đấu trở thành đảng viên. Qua đó, trong giai đoạn 2017 - 2022, 100% thanh niên trong toàn quân được kết nạp vào Đoàn; 12% đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng (vượt 01% chỉ tiêu đề ra).

Tập trung xây dựng đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, xác định phương châm “chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là trọng tâm, công tác cán bộ Đoàn là khâu đột phá”. Lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của hoạt động, bám sát tình hình thực tế và nhu cầu của thanh niên, nắm chắc những định hướng lớn, khả năng của thanh niên để thiết kế các hoạt động, phong trào tránh sa vào lối mòn, gây nhàm chán cho thanh niên. Để thanh niên tham gia một cách tích cực ở những vị trí xung yếu, quan trọng đi đầu và có những đóng góp xứng đáng cho Quân đội và nước nhà.

Tích cực đẩy mạnh hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội.

 

Phong trào chính là thước đo sự trưởng thành của Đoàn, niềm tin của thanh niên vào tổ chức và chế độ. Khi chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng “tha hóa” của một bộ phận nhỏ thanh niên Quân đội hiện nay, các phần tử xấu đã cố tình bẻ lái sang hướng chỉ trích tổ chức Đoàn chỉ biết đến thành tích, “nói không đi đôi với làm”, che giấu khuyết điểm với mục đích làm mất niềm tin ở thanh niên. Thế nhưng, thực tiễn đã chứng minh cho những luận điệu sai trái nực cười ấy bởi lẽ, cùng với những thành quả đạt được bằng nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả ai cũng nhìn thấy, đoàn cơ sở các cấp trong toàn quân luôn lắng nghe, nêu cao tự phê bình, nhìn thẳng vào hạn chế, tồn tại để tiếp thu và tìm giải pháp khắc phục. Điển hình ngay tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, trong báo cáo chính trị trung tâm trình bày trước Đại hội, Đoàn cũng đã thẳng thắn nhìn nhận kết quả triển khai các phong trào thanh niên ở một số đơn vị chưa tạo sự lan tỏa sâu rộng; chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, chất lượng phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa có lúc, có đơn vị hiệu quả chưa cao...

Nhưng đó chỉ là một mặt rất nhỏ của cả tổng thể lớn. Nhìn lại chặng đường đã qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, hướng dẫn của Trung ương Đoàn, trong điều kiện có khó khăn tác động, nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội đã có sự phát triển toàn diện, vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Khẳng định vai trò, vị trí lá cờ đầu trong Công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu niên cả nước; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò sẵn có của thanh niên Quân đội, được rèn giũa trong môi trường có tính nghiêm minh và kỷ luật cao, được giáo dục bồi đắp lý tưởng cách mạng đúng đắn, mỗi đoàn viên thanh niên Quân đội luôn là một chiến sĩ, mỗi tổ chức đoàn cơ sở trong toàn quân là một pháo đài vững chắc trong kháng chiến cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình, kiến tạo nên “Bức tường lửa” ngăn chặn, “vô hiệu hóa” mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, xứng đáng “là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, cống hiến công sức, trí tuệ và cả xương máu của mình, cùng đồng bào cả nước làm nên những kỳ tích oanh liệt, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” như lời khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Lễ Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X vừa qua.

HUY CƯỜNG - NGUYỄN NGA


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội