A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhận thức đúng, nhìn thẳng, nói rõ để tự “soi”, tự “sửa”

Ngày 14/01/2018, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn Quân đội năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu. Thành phần tham dự hội nghị từ cán bộ chủ trì cấp trung đoàn, Ban CHQS huyện, thị, thành và tương đương trở lên, cho thấy tầm quan trọng của công tác quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và sự quan tâm về vấn đề này của Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu. Tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu hội nghị nhìn thẳng vào sự thật, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề xuất những giải pháp căn cơ, sát thực, cụ thể, nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt các vụ việc vi phạm.                                 

Theo báo cáo công tác chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn Quân đội trong LLVT Quân khu năm 2018 do Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trình bày, trong thời gian qua, các ngành, cơ quan chức năng của Quân khu đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác giáo dục, quản lý tình hình tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Nhất là sau khi Quân khu tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 232-NQ/TU về “Tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, củng cố, xây dựng đạo đức, lối sống trong LLVT Quân khu” (2013-2017); rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn từ cấp cơ sở đến Quân khu; triển khai thực hiện Chỉ thị 184-CT/ĐU về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” thì tình hình chấp hành kỷ luật của các cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực.

Đội ngũ cán bộ Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình thường xuyên bám sát các hoạt động bộ đội để nắm và quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. 

 

Tuy nhiên tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật vẫn diễn biến phức tạp. Tính từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018, trong toàn Quân khu, số vụ vi phạm có giảm so với năm 2017 nhưng lại tăng số vụ có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, 21/25 đầu mối của Quân khu có quân nhân vi phạm kỷ luật và mất an toàn, để xảy ra 113 vụ việc. Các vụ việc đa dạng về đối tượng, tính chất, hành vi. Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm 2018, tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Đánh giá nguyên nhân thực trạng trên, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thẳng thắn chỉ rõ, nhận thức, vai trò của một số cấp ủy, chỉ huy, nhất là cán bộ chủ trì đối với công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn chưa toàn diện, còn biểu hiện chủ quan, thiếu sâu sát, cụ thể trong kiểm tra, kiểm soát tình hình đơn vị. Công tác truyên truyền giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, quán triệt các văn bản, chỉ thị của các cấp chưa “thấm” đến cơ sở, chưa đi đôi với định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động, chưa tạo được dư luận đấu tranh phê phán những tư tưởng lệch lạc, sai trái, lối sống thực dụng, ích kỷ, thiếu tinh thần trách nhiệm. Công tác nắm và quản lý tình hình tư tưởng có biểu hiện thờ ơ, lãnh cảm, thiếu quan tâm sâu sát đến đời sống tinh thần và các hoạt động của bộ đội. Một số quân nhân thiếu rèn luyện bản lĩnh, sống tự do, buông thả; kinh nghiệm, kỹ năng sống còn yếu, còn thiếu, khi gặp khó khăn thì nảy sinh tư tưởng tiêu cực, bi quan, khi gặp tình huống phức tạp dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát, gây ra các vụ việc nghiêm trọng…

Chúng tôi rất tâm đắc với ý kiến phát biểu của Đại tá Chu Văn Đức, Trưởng phòng Quân huấn - Nhà trường (cơ quan chủ trì tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý kỷ luật) khi anh đi sâu phân tích, nhiều vụ việc xảy ra thời điểm cuối năm bởi sau khi bình xét thi đua, kết thúc huấn luyện, nhiều đơn vị thể hiện rõ biểu hiện “xả hơi”, buông lỏng công tác quản lý. Một số cơ quan, đơn vị còn mang nặng bệnh thành tích, bao che, giấu diếm, sợ trách nhiệm, thiếu trung thực, có biểu hiện “khép hồ sơ”... Vì thành tích trước mắt, cán bộ chủ trì cố tình tìm cách “xử lý nội bộ”, thiếu tính răn đe, làm nảy sinh tâm lý ỷ lại của cấp dưới, làm “cái sảy nảy cái ung” khi nhiều vụ việc dây dưa, kéo dài.

Nhiều ý kiến tại hội nghị “tự soi”, lột tả nguyên nhân chính vẫn là do chủ quan. Đầu tiên là một số cấp ủy, cán bộ chủ trì chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc rèn luyện kỷ luật. Công tác giáo dục chính trị, tuy đã có đổi mới, song chưa toàn diện; tính định hướng chính trị tư tưởng, tính chiến đấu và khả năng thuyết phục chưa cao. Nội dung, hình thức, phương pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật còn chung chung, nặng về hình thức, chưa sát với đối tượng cụ thể. Công tác quản lý các mối quan hệ, quản lý quân nhân trong giờ nghỉ, ngày nghỉ chưa chặt chẽ do nắm không chắc, dự báo chưa sát tình hình, dẫn đến bị động, bất ngờ. Từ đó, có cái nhìn thấu đáo để đề ra nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, không có vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn giao thông.

Với tinh thần nhận thức đúng, nhìn thẳng, nói rõ để tự “soi”, tự “sửa”, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm đối với cán bộ chủ trì các cấp; tiếp tục chỉ đạo rút kinh nghiệm từ cấp đại đội và tương đương trở lên (nơi cần thiết tổ chức đến cấp tiểu đội, trung đội), xây dựng ý thức, trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy của từng cơ quan, đơn vị; tìm biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề xuất các chủ trương, biện pháp phù hợp, có tính khả thi trong quản lý tư tưởng, kỷ luật. Đội ngũ cán bộ chủ trì phải gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, sâu sát cơ sở, sâu sát bộ đội. Kiên quyết xem xét bố trí, điều chuyển những cán bộ do thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực hạn chế, để đơn vị yếu kém kéo dài, chậm khắc phục, che dấu khuyết điểm.

Khi cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải tìm hiểu cụ thể, làm rõ nguyên nhân, tính chất, mức độ vi phạm. Đặc biệt, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị vận dụng mọi biện pháp, báo cáo kịp thời, chính xác, trung thực khi có tình huống hoặc vụ việc xảy ra; nghiêm cấm việc che giấu hoặc làm sai lệch thông tin trong báo cáo. Tiến hành các biện pháp quản lý chặt chẽ việc ra vào đơn vị, kiên quyết khắc phục triệt để các biểu hiện vô tổ chức, vô kỷ luật, tự do, tùy tiện, lối sống buông thả của quân nhân. Phát huy vai trò của các tổ chức trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả ngày chính trị văn hóa tinh thần.

Càng thấy rõ thực trạng đó, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ: “Một Đảng mà giấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Để khắc phục tình trạng giấu diếm khuyết điểm, báo cáo không chính xác, trước hết mỗi cán bộ chủ trì phải thực sự trung thực, làm việc nghiêm túc, không chạy theo thành tích trước mắt mà ém nhẹm các vụ việc, không dám báo cáo cấp trên, dẫn tới yếu kém dây dưa kéo dài; thường xuyên bám sát cơ sở, khắc phục lối làm việc quan liêu, tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện kịp thời, uốn nắn, chỉnh sửa ngay các sai phạm. Thông qua hội nghị này, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, từng cán bộ chủ trì, trên cương vị chức trách của mình nghiêm túc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả cao, góp phần chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế vi phạm kỷ luật thông thường, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội