Thứ 3, 17/05/2022 - 23:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đảng bộ Cục Kỹ thuật Quân khu 4

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 16 và 17/6/2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần Quân khu; các đồng chí nguyên lãnh đạo Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng 135 đại biểu đại diện cho hơn 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

 

Đại diện các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật luôn quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung công tác kỹ thuật đi vào thực chất, chiều sâu, hiệu quả, an toàn tuyệt đối, tạo được chuyển biến rõ nét trong quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng chính quy kho tàng, trạm xưởng; chất lượng sửa chữa được nâng lên. Cơ quan, đơn vị có sự phát triển tiến bộ đồng đều; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được cải thiện đáng kể. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Cục kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị...

Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục Kỹ thuật xác định: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ; tập trung xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chủ động tham mưu kịp thời, chính xác cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác kỹ thuật. Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác của Lực lượng vũ trang Quân khu. 

Đại tá Phan Gia Thuận, Bí thư Đảng ủy Cục Kỹ thuật Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đọc báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 382 gắn với thực hiện Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu, hiệu quả; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong công tác kỹ thuật; nâng cao chất lượng nghiên cứu đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, quần chúng. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, chăn nuôi, làm kinh tế và quản lý tốt công tác Tài chính; phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự vững mạnh toàn diện. Trong đó, tập trung tạo sự đột phá về: Nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo đảm kỹ thuật và bảo đảm an toàn ngành kỹ thuật Lực lượng vũ trang Quân khu; tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Cục Kỹ thuật đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Cục Kỹ thuật tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, tổ chức tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Nâng cao năng lực tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ kịp thời cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và cho bộ đội biên phòng 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu; tiếp nhận, khai thác và sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới hoàn thiện hệ thống kho, xưởng, trạm, khu kỹ thuật và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu đưa vào sử dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng tốt cho các nhiệm vụ của Quân khu. Lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện và chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó quan tâm chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình và phê bình, năng lực quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy đảng ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xây dựng tinh thần đoàn kết, gương mẫu ngay trong từng cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, quan tâm công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tổ kiểm phiếu làm việc.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm chính trị cao, Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng, số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội