Thứ 7, 25/03/2023 - 21:21
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chiến sĩ mới Trung đoàn 996 tự tin hòa nhập môi trường quân ngũ
Bằng sự quan tâm, động viên kịp thời của đội ngũ cán bộ các cấp, 120 chiến sĩ mới trên mọi miền quê hương "Hai giỏi" nhập ngũ vào Trung đoàn 996 (Bộ ...