Thứ 6, 31/03/2023 - 05:57
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở thôn Tích Tường
Ngày 10/4/2020, theo thông tin từ người dân, trong quá trình làm đất trồng cây đã phát hiện 1 hài cốt có thể là hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thôn ...