Thứ năm, 07/12/2023 - 14:23
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Muốn tiến bộ thì phải học tập
“Muốn tiến bộ mãi thì phải học tập. Học trong sách báo, học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng. Học để phát triển ưu điểm, sửa chữa ...