Thứ năm, 07/12/2023 - 14:45
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Cục Chính trị: Thông qua văn kiện Đại hội Đảng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 02/1/2020, Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị thông qua văn kiện đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – ...