Phóng sự Truyền hình: 75 NĂM NẶNG NGHĨA TRI ÂN

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thương binh, liệt sĩ, người có công với nước, người nói: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Tâm nguyện ấy của Người thấm đẫm đạo lý, truyền thống dân tộc Việt Nam. Thực hiện tâm nguyện của Người, ngày 26 tháng 2 năm 1947, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 240/CP thành lập Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục và Ban Thương binh ở các khu. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời về mặt tổ chức của ngành Chính sách Quân đội. Từ đó, ngày 26 tháng 2 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Chính sách Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trên chặng đường 75 năm xây dựng, trưởng thành mang nặng nghĩa tri ân đó, cán bộ, nhân viên ngành chính sách Quân khu 4 thầm lặng, miệt mài cống hiến cùng ngành chính sách toàn quân xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, tận tụy, chủ dộng, sáng tạo”.

Video liên quan
Xem nhiều