Chương trình truyền hình LLVT Quân khu 4 kỳ 2 tháng 3 năm 2022

Mời quý vị và các đồng chí theo dõi Chương trình Truyền hình LLVT Quân khu 4 kỳ 2 tháng 3 năm 2022. 

Video liên quan
Xem nhiều