Cuộc "sát hạch" của những "thủ lĩnh" tiểu đoàn

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Hội thi  cán bộ Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn giỏi năm 2021, đội ngũ cán bộ dự thi đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung quy chế hội thi, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn; tích cực nghiên cứu tài liệu, tận dụng thời gian ôn luyện, nắm chắc nội dung. Hội thi lần này có nhiều nội dung nhưng đều gắn với chức trách, nhiệm vụ cán bộ tiểu đoàn hàng ngày nên các thi sính đã hoàn thành các nội dung thi với quyết tâm cao nhất.

Thực hiện: LÊ THẮNG

Video liên quan
Xem nhiều