PHÓNG SỰ: TỈNH HÀ TĨNH: TUYỂN QUÂN QUYẾT LIỆT, CHẶT CHẼ TỪ CƠ SỞ.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động làm tốt công tác rà soát, quản lý nắm chắc nguồn, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành việc khám sơ tuyển ở cấp xã, phường, thị trấn.

Thực hiện: TRẦN DŨNG

Video liên quan
Xem nhiều