PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH: ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN NGHÈO NHẬP NGŨ

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình còn chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào “Hỗ trợ, giúp đỡ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trước khi nhập ngũ” , thông qua hoạt động có ý nghĩa này đã giúp đỡ gia đình thanh niên từng bước vượt khó, tạo động lực mạnh mẽ giúp thanh niên vững tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện: TRẦN DŨNG

Video liên quan
Xem nhiều