Phóng sự Truyền hình: HIỆU QUẢ TỪ XÂY DỰNG CHI BỘ "3 TỐT, 3 KHÔNG" CỦA ĐẢNG BỘ LỮ ĐOÀN TĂNG THIẾT GIÁP 206

Thực hiện Chỉ thị số 184 - CT/ĐU ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, đó là: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt. Không yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 5 năm qua (từ 2017 - 2022), Đảng ủy Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206 đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, trong đó, tập trung chọn đúng nội dung, vấn đề sát thực từ thực tiễn ở đơn vị cơ sở đặt ra để xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện: TRẦN DŨNG

Video liên quan
Xem nhiều