Phóng sự Truyền hình: THI ĐUA XÂY DƯNG DOANH TRẠI CHÍNH QUY, XANH, SẠCH, ĐẸP.

5 năm qua (từ 2017 đến 2022), phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong LLVT Quân khu 4 được triển khai toàn diện trên 6 nội dung và đạt được nhiều kết quả vượt bậc,  hiệu quả vững chắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi căn bản điều kiện nơi ăn, ở, học tập, sinh hoạt, làm cho bộ đội, ngày càng yêu mến, gắn bó với đơn vị, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Video liên quan
Xem nhiều