Phóng sự truyền hình: Xóa mù để xóa nghèo

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn 5 xã, thị trấn thuộc huyện Mường Lát, tỉnh thanh Hóa. Đồng bào chủ yếu các dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái chiếm hơn 90% dân số. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đon vị còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương mở nhiều lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Những lớp học này không chỉ giúp bà con tiếp thu, áp dụng các kiến thức vào sản xuất mà những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng được chuyển tải đến bà con một cách đầy đủ và hiệu quả.

Thực hiện: NGỌC THĂNG

Video liên quan
Xem nhiều