PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH: XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

    Với chức năng là cơ quan nồng cốt tham mưu cho Cấp uỷ, chính quyền địa phương về lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng. Đồng thời trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương. Năm 2022, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thực hiện: TRẦN TÌNH

Video liên quan
Xem nhiều