Thứ 2, 27/03/2023 - 17:13
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hội thi cán bộ Đoàn giỏi Kho K3
Tối ngày 20/5/2021, Đoàn cơ sở Kho K3, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021 với chủ đề “Người thủ lĩnh năng động, trí ...