Sức bật Sơn Lâm

Sức bật Sơn Lâm

Sơn Lâm là xã miền núi, vùng sâu của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có hơn 80% diện tích là đồi, núi, dân cư thưa thớt, ...