Cùng nhân dân gồng mình chống lũ

Cùng nhân dân gồng mình chống lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão bão số 4 kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam mạnh, từ ngày ...