Chủ nhật, 14/04/2024 - 01:09
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Quân khu 4: Quy tập 257 hài cốt liệt sĩ
Mùa khô 2019-2020, trên cơ sở các thông tin đã được khảo sát, các Đội quy tập mộ Liệt sĩ thuộc Quân khu 4 vừa tổ chức vận động Nhân dân cung cấp ...