Thứ bảy, 02/12/2023 - 22:09
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Dốc toàn lực tìm kiếm những công nhân còn mất tích tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3
"Chúng tôi đang tận dụng thời tiết thuận lợi, chạy đua với thời gian, khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ từng giờ, từng phút, huy động tổng lực lực ...