Thứ năm, 07/12/2023 - 14:54
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Binh nhất Nguyễn Văn Trường không tham của rơi
 Khoảng 16 giờ ngày 26/9/2018, Binh nhất Nguyễn Văn Trường, chiến sỹ thuộc Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 được chỉ ...