Chủ nhật, 26/03/2023 - 09:05
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình như người ta cần không khí
“Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí.”