Chủ nhật, 26/03/2023 - 08:54
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
72 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những ...