Thứ 4, 18/05/2022 - 01:03
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
"Giúp nhân dân nước bạn là tự giúp mình"
Đó là lời của Bác được trích trong thư gửi các đơn vị bộ đội có nhiệm vụ tác chiến ở Thượng Lào, ngày 3/4/1953: “Lần này là lần đầu tiên, các chú ...