Thứ 3, 04/10/2022 - 08:20
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5: Tiến hành công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn
        Trong 6 ngày (từ 26 - 31/7/2018) Đoàn KT- QP 5 đã tổ chức cho 32 cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện làm công tác dân vận, xây dựng ...