Chủ nhật, 24/09/2023 - 10:55
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chàng tân binh hiếu thảo
Trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới của Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, quan sát những chàng tân binh luyện tập, tôi thực ...