Thứ bảy, 02/12/2023 - 22:46
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tỉnh Nghệ An: Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân.
Sáng ngày 11/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD), giai đoạn 2009 - 2019. Dự ...