Thứ bảy, 15/06/2024 - 20:08
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Các địa phương khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020
Từ 3-6/12/2019, nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu tiếp tục tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2020. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, ...