Thứ 5, 01/12/2022 - 10:57
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Trường Quân sự Quân khu: Diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa năm 2019
Từ ngày 4-12/11/2019, Trường Quân sự Quân khu đã tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa cho học viên Khóa 40 đào tạo Hạ sỹ quan chỉ ...
Sư đoàn 324 khai mạc Lớp bồi dưỡng Hạ sĩ quan binh chủng mới ra trường năm 2022.
Sáng ngày 17/10/2022, Sư đoàn 324 tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng Hạ sĩ quan binh chủng mới ra trường năm 2022.