Thứ 2, 16/05/2022 - 16:37
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp năm 2019.
Trong thời gian 2 ngày 12-13/11/2019, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực ...
Diễn tập đảm bảo vật chất, trang bị hậu cần trong tác chiến phòng thủ.
Trong 2 ngày 16 và 17/9/2019, Cục Hậu cần Quân khu chỉ đạo Kho Hậu cần tổng hợp K55 tổ chức thành công Diễn tập chỉ huy, tham mưu 1 bên 2 cấp trên ...
Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế: Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp năm 2019
Trong 2 ngày 12 và 13-11-2019, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực ...
Bộ CHQS Quảng Bình: Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ
Trong 2 ngày 10 và 11/7/2018, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công cuộc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế: Tập huấn diễn tập năm 2021
Trong 2 ngày 03, 04/11/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tập huấn diễn tập Chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ...