Thứ 2, 27/03/2023 - 18:06
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Trung đoàn Vận tải 654 (Cục Hậu Cần Quân khu): Tổ chức Lễ kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Phổ thông Trung học số 2
Ngày 8/1/2019, Trung đoàn 654 tổ chức Lễ ký giao ước kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Phổ thông Trung học số 2 (xã Nghi Ân, thành phố ...
Kho KX3 (Cục Hậu cần Quân khu) kết nghĩa với Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 tỉnh Nghệ An
Chiều ngày 14/12/2017, Chi đoàn Kho KX3 – Cục Hậu cần Quân khu 4 và Chi đoàn phòng Cảnh sát phòng và cháy chữa cháy số 1 - Sở Cảnh sát Phòng cháy và ...
Sơ kết 5 năm kết nghĩa bản - bản 2 bên biên giới Việt Nam - Lào
Ngày 21/11/2018, tại thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xây ...