Thứ 5, 08/06/2023 - 07:57
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
 Chiều ngày 27/11/2021, hai đơn vị trực thuộc Sư đoàn 324 là Tiểu đoàn 18 và Tiểu đoàn 24 đã đến trao hỗ trợ cho khu cách ly phòng, chống dịch ...