Thứ năm, 07/12/2023 - 17:16
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phê bình để sửa chữa, để tiến bộ
“Tất cả mọi người đều phải trông thấy ai sai thì phê bình. Phê bình để sửa chữa, để tiến bộ. Không phê bình là tự làm mất quyền dân chủ”.