Thứ năm, 30/11/2023 - 01:38
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Về với Cồn Cỏ
Chuyến đi này tôi có 3 cái đầu tiên: Lần đầu tiên được đi trên con tàu vận tải biển quân sự có sức chở 450 tấn; lần đầu tiên được ngủ nhiều đêm liền ...