Chủ nhật, 14/04/2024 - 03:01
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nghệ An: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành.
Trong 2 ngày 5 và 6/11/2019, tại Thành phố Vinh, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ...