A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày (từ ngày 29-31/7/2020) làm việc khẩn trương, tích cực, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự, phát biểu chỉ đạo. 

Đại biểu các cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu qua các thời kỳ; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng 6 tỉnh, và 249 đại biểu đại diện cho gần 10,000 đảng viên trong Đảng bộ Quân khu 4 dự Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát biểu ghi nhận, chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và LLVT Quân khu 4 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn Quân khu đã tin yêu, đùm bọc, che chở và tạo mọi điều kiện thuận lợi để LLVT Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân khu cùng với Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X xác định. Phối hợp với các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, cơ chế, phương thức tổ chức và hoạt động xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, bình quân hằng năm có 86,87% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, tăng 3,31% so với nhiệm kỳ trước. Phối hợp với các lực lượng quản lý chặt chẽ tình hình biên giới, vùng trời, vùng biển. Lãnh đạo LLVT Quân khu thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, lực lượng nòng cốt tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong 5 năm qua, Quân khu đã điều động hơn 134.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.220 phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thế trận và tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố, thị xã tiếp tục được củng cố, tăng cường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ) được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, Công an và các ban ngành đoàn thể làm tham mưu” được thực hiện bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả ở các cấp, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ tăng 0,4% so với đầu nhiệm kỳ; số Ban CHQS cấp xã có trụ sở, phòng làm việc, phòng trực tăng 56,2% so với đầu nhiệm kỳ.

Lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Có 32 tập thể được Bộ Quốc phòng công nhận đạt vững mạnh toàn diện, 898 tập thể được Quân khu công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Phong trào thi đua quyết thắng có nhiều đổi mới, có chiều sâu. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ quy tập được 993 hài cốt liệt sĩ ở Lào, 945 hài cốt liệt sĩ trong nước, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng.

Chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. 5 năm qua, có 14 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi. Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng đạt kết quả tốt. Kết quả thu từ tăng gia sản xuất đạt bình quân hơn 1,2 triệu đồng/người/năm. Trong 5 năm tỷ lệ tai nạn giao thông giảm 36% so với nhiệm kỳ trước. Hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế, quốc phòng có nhiều chuyển biến. Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc. Có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ Quân khu tập trung lãnh đạo thực hiện ba đột phá: Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo; Tăng cường xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, giữ vững kỷ cương, phát huy hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu bế mạc Đại hội.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đọc Thư kêu gọi 
tại Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI với 10 nội dung và 74 giải pháp chủ yếu; giao Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bổ sung, hoàn chỉnh, triển khai thực hiện.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đại hội thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 4 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối; kết quả bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu gồm 9 đồng chí (đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu); kết quả bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 13 đồng chí và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG – DUY ĐÔNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội