A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình: Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Trong 2 ngày 9 - 10/7/2020,  Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Binh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu một số phòng, ban cơ quan Quân khu; đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cùng 119 đại biểu trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Nổi bật là, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều đổi mới trong quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) địa phương. Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS, QP; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế an ninh Nhân dân và tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ vững chắc. Trong đó, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đạt tỉ lệ 1,84% dân số, tỉ lệ đảng viên trong DQTV đạt 33,6% (vượt chỉ tiêu 5,6%). Thực hiện tốt công tác tuyển quân và tuyển sinh quân sự và công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Phối hợp thẩm định quy hoạch các dự án xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh chặt chẽ, đúng thẩm quyền. 100% Ban CHQS xã, phường, thị trấn có phòng làm việc riêng, 45% phòng trực (nhà trực) cho lực lượng dân quân. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2019; chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện và các cuộc diễn tập khác sát thực tế, kết quả tốt. Xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn VMTD, hằng năm đạt trên 83,8% (tăng trên 3,8% so với nhiệm kỳ trước), 100% cụm đạt khá...

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Bình phát biểu khai mạc Đại hội.

Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. LLVT tỉnh đã đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua của LLVT Quân khu và địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP địa phương của Đảng bộ quân sự tỉnh Quảng Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, nắm vững, đường lối chính trị, quân sự của Đảng các cấp và thực tiễn địa bàn tỉnh để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QP địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc trong thế trận phòng thủ cơ bản của Quân khu; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, DQTV vững mạnh, rộng khắp, nhất là trên địa bàn trọng điểm, trên tuyến biên giới phía Tây, tuyến biển. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ, nắm đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý linh hoạt, đúng pháp luật các tình huống về QS, QP; chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh…

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào trong quản lý, chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị trong huấn luyện, SSCĐ, diễn tập đạt kết quả tốt. Tiếp tục tạo đột phá trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật theo Chỉ thị số 103 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị 07 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị theo vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; kiên quyết không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đẩy mạnh xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác chính sách, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Quân đội, với Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa. 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Với phương châm: "Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển” cùng chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương”; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình đã thảo luận, đánh giá, phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP nhiệm kỳ qua; bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo vào dự thảo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội Đảng cấp trên.

 Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng về nhiệm vụ QS, QP. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng LLVT tỉnh VMTD, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS,QP; tiếp tục xây dựng và củng cố nền QPTD, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn vững mạnh, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống xảy ra, tạo môi trường ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 03 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV; Đẩy mạnh xây dựng chính quy, tăng cường rèn luyện kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn đơn vị; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Các đại biểu dự Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm chính trị cao, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, số phiếu tín nhiệm cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh ra mắt Đại hội.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội