A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 báo cáo Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 09/5/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tinhr ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã trình bày, thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt của các đại biểu ứng cử và nghe các ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trình bày chương trình hành động của mình.

Đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo danh sách ứng cử viên, tỉnh Hà Tĩnh có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Số đại biểu được bầu tại 3 đơn vị, số đại biểu được bầu cử là 7. Trong 13 ứng cử viên có 10 người hiện công tác và cư trú tại địa phương, 3 người công tác tại các cơ quan Trung ương, Quân đội.

13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 3 đơn vị bầu cử: Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu. Gồn các ứng cử viên, Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Thanh Điện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; bà Trần Thị Minh Tâm, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên; bà Bùi Thị Quỳnh Thơ, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày Chương trình hành động tại Hội nghị.
Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày Chương trình hành động.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà; có 4 ứng cử viên để bầu lấy 2 đại biểu. Gồm các ứng cử viên, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4; ông Phạm Huy Bình,  Phó Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân; ông Lê Minh Đạo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Đối ngoại, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ucraina.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang; có 4 ứng cử viên để bầu lấy 2 đại biểu: Gồm các ứng cử viên, bà Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn; ông Ngô Văn Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ Ban Dân vận, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Phan Thị Nguyệt Thu, Tỉnh ủy viên; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trình bày Chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử trị.
Các đại biểu và cử tri dự Hội nghị.

Trình bày Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Hà Thọ Bình cùng những người ứng cử khác khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ gắn bó mật thiết, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề về lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Làm cầu nối để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Quốc hội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Tiếp nhận, phối hợp giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Có điều kiện để gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi, động viên, nắm tình hình nhân dân nhiều hơn; kịp thời báo cáo tới cử tri về tình hình đất nước, về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước.

 

 Trình bày Chương trình hành động, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 
 nguyện cố gắng hết sức mình phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, 
xứng đáng với lòng tin của cử tri với những việc làm cụ thể:

Luôn nắm chắc tình hình đất nước, Quân đội, địa phương, các lĩnh vực về KT-XH và QP-AN; đề xuất với Quốc hội các giải pháp về phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Đặc biệt, là cán bộ Quân đội, tôi sẽ tập trung đóng góp với Quốc hội những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật về QP-AN, nhất là vấn đề xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Luôn gần gũi và gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Với tư cách là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, góp phần đưa các kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh Hà Tĩnh vào hiện thực, nhất là những vấn đề trực tiếp liên quan đến công ăn, việc làm, đời sống, môi trường, an sinh xã hội của Nhân dân. Cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng 6 tỉnh trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội. Xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; chuẩn bị phương án và lực lượng để sằn sàng tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.

  Đại diện các cử trị phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri tham dự Hội nghị bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động của mình đã đề ra, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và của đất nước. Đồng thời, mong muốn các đại biểu Quốc hội phát huy trí tuệ, mang tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội; quan tâm giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thực hiện hiệu quả Đề án phát triển kinh tế xã hội, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, mạnh giàu.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết