A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021

     Sáng 20/12/2021, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021. Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tổ chức phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang Nhân dân tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

   Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng... Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì điểm cầu Quân khu 4. Dự Hội nghị điểm cầu Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Quang cảnh điểm cầu Quân khu 4 (Ảnh: Hồ Việt)

 Hội nghị đánh giá, trong năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là đã thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án về quốc phòng, an ninh (QP, AN); báo cáo Bộ Chính trị ban hành Đề án tăng cường tiềm lực QP, AN kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện rõ tư duy và tầm nhìn chiến lược đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Trong năm 2021, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn quân đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ dịch; sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của Nhân dân.

Toàn quân đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; làm tốt công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng bộ đội trước những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách và hoạt động công tác quần chúng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác kế hoạch - đầu tư, tài chính, kinh tế. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm. Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, không để oan sai, sót lọt tội phạm. Triển khai xây dựng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”. Triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 đạt thành tích cao.

Trong năm 2022, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án và chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng (QS, QP) đã ban hành; phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục QP, AN; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn cả nước.

Cùng với đó, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời các tình huống; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Triển khai thực hiện chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức huấn luyện, đào tạo linh hoạt, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện hiệu quả 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Hội nghị cũng xác định cần tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; kiên quyết không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy trình công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch sử dụng cán bộ. Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng điểm, tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hướng mọi hoạt động vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội.

Trong năm 2022, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án và chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng (QS, QP) đã ban hành; phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục QP, AN; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn cả nước.

Cùng với đó, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời các tình huống; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Triển khai thực hiện chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức huấn luyện, đào tạo linh hoạt, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện hiệu quả 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Hội nghị cũng xác định cần tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; kiên quyết không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy trình công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch sử dụng cán bộ. Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng điểm, tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hướng mọi hoạt động vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội.

Bên cạnh đó, toàn quân cần tập trung bảo đảm tốt hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; triển khai sâu rộng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, toàn quân tích cực, chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, các nước ASEAN trong quản lý, bảo vệ biên giới và hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tích cực tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Xây dựng, triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cùng với nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2021, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đồng chí Chủ tịch nước đã có những chỉ đạo, định hướng lớn và quan trọng đối với công tác QS, QP trong năm 2022.

PV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội